PACT-studien

Om du har fött barn, oav­sett om helt nyli­gen eller för fle­ra år sedan, så kan du bidra till för­stå­el­sen av för­loss­nings­de­pres­sion genom att gå med i PACT-stu­di­en, som är ett annat av våra pågåen­de forskningsprojekt.

Läs mer här >>