PACT-studien

Om du har fött barn, oavsett om helt nyligen eller för flera år sedan, så kan du bidra till förstå­el­sen av förloss­nings­de­pres­sion genom att gå med i PACT-studi­en, som är ett annat av våra pågåen­de forskningsprojekt.

Läs mer här >>