Detta är en exempel­si­da. Den skiljer sig från ett bloggin­lägg genom att den finns kvar på samma plats och kommer att visas i din webbplatsna­vi­ge­ring (i de flesta teman). De flesta börjar med en Om-sida som presen­te­rar dem för poten­ti­el­la besöka­re. Den skulle t.ex kunna ha följan­de innehåll:

Hej där! Jag är cykel­bud på dagen, blivan­de skåde­spe­la­re på natten och detta är min blogg. Jag bor i Örebro, har en katt som heter Lurv och jag gillar Pina Coladas. (och att simma i Göta kanal).

… eller något liknan­de detta:

Företa­get AB grunda­des 1971 och har sedan dess varit den störs­ta leveran­tö­ren av grunk-manic­ker på den svens­ka markna­den. FAB finns i utkan­ten av Grönkö­ping, har drygt 20 000 anställ­da och läser veckobla­det varje år.

Som ny WordPress-använ­da­re bör du gå till din admin­pa­nel för att radera denna sida och skapa nya sidor för ditt innehåll. Lycka till!