Har du frågor om studien eller appen Mom2B?

Kontak­ta oss på vår e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se

Vi svarar dig så snart vi kan, men läser inte e-posten varje dag. Om du mår dåligt och behöver hjälp rekom­men­de­rar vi att du kontak­tar vården på telefon 1177 eller vänder dig till din vårdcentral.

Ansvarig för studien

Alkis­tis Skalki­dou, Profes­sor, Överläka­re
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Akade­mis­ka sjukhu­set, 751 85 Uppsa­la

E-post: mom2b@​kbh.​uu.​se
Telefon: 070 167 97 78

Övriga medarbetare

Fotios Papad­o­pou­los, Docent och Lektor i psyki­a­tri
Insti­tu­tio­nen för Neuro­ve­ten­skap, Uppsa­la universitet

Emma Frans­son, Docent i medicinsk psyko­lo­gi
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Cathri­ne Axfors, PhD, post-doc
Stanford Univer­si­ty

Stavros Iliadis, PhD, post-doc
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Emma Bränn, dokto­rand
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Ulf Elofs­son, forsk­nings­as­si­stent
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Edith Ngai, Docent i infor­ma­tions­tek­no­lo­gi
Insti­tu­tio­nen för infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, Uppsa­la universitet

Diem Nguyen, PhD
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet