Har du frågor om studien eller appen Mom2B?

Kontak­ta oss på vår e-post: mom2b@​uu.​se

Vi svarar dig så snart vi kan, men läser inte e-posten varje dag. Om du mår dåligt och behöver hjälp rekom­men­de­rar vi att du kontak­tar vården på telefon 1177 eller vänder dig till din vårdcentral.

Ansvarig för studien

Alkis­tis Skalki­dou, profes­sor
Profes­sor i obstetrik och gyneko­lo­gi, Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la Univer­si­tet, och speci­a­list­lä­ka­re, Kvinnokli­ni­ken, Akade­mis­ka sjukhuset

Akade­mis­ka sjukhu­set
751 85 Uppsa­la

E-post: mom2b@​uu.​se
Telefon: 070 167 97 78

Övriga i teamet

Fotios Papad­o­pou­los, docent och lektor i psyki­a­tri
Insti­tu­tio­nen för medicins­ka veten­ska­per, Uppsa­la universitet

Emma Frans­son, docent i medicinsk psyko­lo­gi
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Ulf Elofs­son, projekt­ko­or­di­na­tor
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Molly Hanson, projekt­ko­or­di­na­tor
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Femke Geusens

Femke Geusens, postdok­tor
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Hanna Wierenga, PhD
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la univer­si­tet; Insti­tu­te of Socio­lo­gy, Tübing­en University

Ylva Walldén

Ylva Walldén, PhD
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Rådgivande grupp

John Lee Cox, profes­sor emeri­tus
Univer­si­te­tet i Keele, Storbritannien

Ingela Nyström, profes­sor
Insti­tu­tio­nen för infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, Uppsa­la universitet

Samant­ha Meltzer Brody, profes­sor
Univer­si­ty of North Caroli­na at Chapel Hill, U.S.A.

Jukka-Pekka Onnela, profes­sor
Harvard T.H. Chan School of Public Health, U.S.A.

Tove Tallungs
Mamma­till­Mam­ma

Anknytna forskare

Maria Vrettou, forska­re
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Hsing-fen Tu, dokto­rand
Insti­tu­tio­nen för medicins­ka veten­ska­per, Uppsa­la universitet

Ayesha-Mae Bilal, dokto­rand
Insti­tu­tio­nen för medicins­ka veten­ska­per, Uppsa­la universitet

Allison Eriks­son, dokto­rand
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Ginev­ra Castel­la­no, profes­sor
Insti­tu­tio­nen för infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, Uppsa­la universitet

Karin Gidén, dokto­rand
Insti­tu­tio­nen för kvinnors och barns hälsa, Uppsa­la universitet

Mengyu Zhong, dokto­rand
Insti­tu­tio­nen för infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, Uppsa­la universitet

Vera van Zoest, forska­re
Insti­tu­tio­nen för infor­ma­tions­tek­no­lo­gi, Uppsa­la universitet