Vill du vara med och bidra till forskning?

  • Var med om ett unikt projekt om förlossningsdepression och för tidig födsel
  • Oavsett hur du mår så kan du vara med och bidra
  • Bestäm själv hur mycket eller lite du vill vara aktiv i studien

Ladda ner Mom2B appen idag

Du får mycket mer än enkätfrågor:

  • Se hur barnet växer i magen för varje vecka
  • Få tips & råd om amning och livet efter förlossningen
  • Registrera i appen planerade besök hos läkare eller barnmorska och lägg till påminnelser
  • Se grafer över hur det har gått under graviditeten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använder mobilen och hur din vikt förändras.

Uppfyller du följande kriterier?

  • Jag är gravid eller har fött barn för mindre än tre månader sedan.
  • Jag använder just nu min egen smartphone.
  • Jag är minst 18 år gammal.

Delta då i vår appstudie som syftar till att använda artificiell intelligens för att öka möjligheten att tidigt upptäcka kvinnor som löper hög risk att drabbas av komplikationer under graviditet och efter förlossningen.

Graviditet är rolig och spännande men ibland går det inte som man tänkt sig…

Förlossningsdepression kallas det när kvinnor drabbas av nedstämdhet under graviditeten och upp till ett år efter att barnet fötts. Ungefär 12% av alla mammor får förlossningsdepression. Detta kan leda till lidande och problem för den drabbade mamman och hennes barn. Det finns effektiva behandlingsalternativ. Om forskningen hittar bättre sätt att identifiera kvinnor med hög risk för förlossningsdepression skulle fler kunna få vård tidigt.

Mer än bara en forskningsapp

Du som deltagare får tillgång till en kunskapsbank i MOM2B-appen om hälsa under graviditet och efter förlossning. Du får också möjlighet att skicka in förslag på nya ämnen till kunskapsbanken.

Ta del av dina resultat över tid

Följ din aktivitet och ditt mående under graviditeten. Håll koll på till exempel hur mycket du har rört på dig, hur ditt humör och din energinivå har växlat och hur din vikt förändrats.

Enkäter som gör skillnad

Under graviditeten och vid förlossningen kan mamman och barnet råka ut för komplikationer. Ett exempel är för tidig födsel, när barnet föds innan 37 graviditetsveckor. Barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyfödda. I Sverige är cirka 5% av alla födslar för tidiga. Om forskningen ger bättre kunskap för att förutsäga vilka kvinnor som har högre risk att drabbas skulle en del komplikationer kanske kunna förhindras.