Ladda ner Mom2B-appen idag

Du får mycket mer än enkätfrågor: 

  • Se hur barnet växer i magen för varje vecka
  • Få tips & råd om amning och livet efter förlossningen
  • Registre­ra i appen plane­ra­de besök hos läkare eller barnmors­ka och lägg till påminnelser
  • Se grafer över hur det har gått under gravi­di­te­ten, bl.a. hur du mår, rör på dig, använ­der mobilen och hur din vikt förändras.

Läs mer om att delta i studi­en här.

(Appen är själv­klart kostnads- och reklamfri)