Om du vill få ditt konto eller dina data radera­de ska du maila till: mom2b@​kbh.​uu.​se uppge i mailet om du bara vill ta bort ditt konto eller om du även vill att vi raderar dina enkätsvar och passi­va data. Ange också vilken mail-adress du registre­ra­de dig med.