Din säker­het är viktig för oss. Ingen som inte ska ha tillgång til data från din telefon kommer inte att få tillgång till den. Men om du ändå upple­ver att det finns säker­hets­bris­ter i våra system vill vi gärna att du rappor­te­rar dem till oss. 

Om du vill rappor­te­ra en säker­hets­brist till oss gör du det enklast genom att skicka e-post till mom2b@​kbh.​uu.​se.