Om du vill att vi ska ta bort all din data som samlats in i appen kan du göra på två sätt.

  • Om du fortfa­ran­de är registre­rad i appen öppnar du den och trycker på "Min sida" längst ner till höger. Sedan väljer du "Appin­ställ­ning­ar" och "Studi­e­del­ta­gan­de". Däref­ter trycker du på "Lämna studie" och i dialo­gru­tan som kommer upp trycker du på "Lämna studie" igen. Sedan får du fråga om att behål­la eller radera data. Välj "Radera data". När du gjort detta kommer syste­met att radera all data som är din telefon skickat in till oss.
  • Om du inte har kvar appen eller redan gjort ovanstå­en­de men inte valt "Radera" data. Kan du istäl­let skicka e-post till mom2b@​kbh.​uu.​se. Beskriv att du vill få din data raderad och uppge den e-post-adress som du använ­de för att registre­ra dig. Då kommer vi också att radera all data från appen.