Jag vill avbryta mitt deltagande. Hur gör jag?

Du kan när som helst, och utan att behöva förkla­ra varför, avbry­ta ditt delta­gan­de genom att i appan gå till Min sida/Appinställningar/Studiedeltagande och där klicka på "Lämna studien".

Du kan även kontak­ta oss på e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se.

Tack för ditt intresse!