Jag vill avbryta mitt deltagande. Hur gör jag?

Du kan när som helst och utan att behöva förkla­ra varför avbry­ta ditt delta­gan­de genom att kontak­ta oss på e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se

Tack för ditt intresse!