Jag vill avbryta mitt deltagande. Hur gör jag?

Du kan när som helst och utan att behö­va för­kla­ra var­för avbry­ta ditt del­ta­gan­de genom att kon­tak­ta oss på e-post: mom2b@​kbh.​uu.​se

Tack för ditt intresse!