Kan jag gå med i studien om jag är under 18 år?

Nej, bara kvinnor som är 18 år eller äldre kan gå med i studien.