Kan jag gå med i studien om jag är under 18 år?

Nej, bara kvin­nor som är 18 år eller äld­re kan gå med i studien.