Kan jag gå med i studien om jag inte är gravid?

Bara kvin­nor som är gra­vi­da eller har fött barn för mind­re än tre måna­der sedan kan gå med i den här studien.