Kan jag gå med i studien om jag inte är gravid?

Bara kvinnor som är gravi­da eller har fött barn för mindre än tre månader sedan kan gå med i den här studien.