Kan jag gå med i studien om mitt barn föddes för mer än tre månader sedan?

Nej, för att gå med i studi­en behöver du vara gravid eller ha fött barn för mindre än tre månader sedan.