Kan jag gå med i studien om mitt barn föddes för mer än tre månader sedan?

Nej, för att gå med i stu­di­en behö­ver du vara gra­vid eller ha fött barn för mind­re än tre måna­der sedan.