Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Förlossningsdepression kallas det när kvinnor drabbas av nedstämdhet under graviditeten och upp till ett år efter att barnet fötts. Ungefär 12% av alla mammor får förlossningsdepression. Detta kan leda till lidande och problem för den drabbade mamman och hennes barn. Det finns effektiva behandlingsalternativ. Om forskningen hittar bättre sätt att identifiera kvinnor med hög risk för förlossningsdepression skulle fler kunna få vård tidigt.

Under graviditeten och vid förlossningen kan mamman och barnet råka ut för komplikationer. Ett exempel är för tidig födsel, när barnet föds innan 37 graviditetsveckor. Barn som föds för tidigt har större risk för att bli sjuka som nyfödda. I Sverige är cirka 5% av alla födslar för tidiga. Om forskningen ger bättre kunskap för att förutsäga vilka kvinnor som har högre risk att drabbas skulle en del komplikationer kanske kunna förhindras.

Med hjälp av smartphones går det att samla in information om människors vardagsliv. Exempel på mätningar är hur mycket en person förflyttar sig och hur aktiv den är på sociala medier. Sådana mätningar har i tidigare studier kunnat förutsäga psykiskt mående, men det har inte studerats hos gravida kvinnor eller nyblivna mammor. Ingen har heller studerat om mätningarna kan förutsäga komplikationer under graviditeten och vid förlossningen.