Jag har fler frågor, hur kan jag kontakta er?

Anting­en kan du maila forskar­tea­met på maila­dres­sen mom2b@​kbh.​uu.​se eller så kan du ringa eller sms:a till telefon­num­mer 070-167 97 78