Har studien etiskt tillstånd?

Studien har etiskt prövats av Etikprövningsmyndigheter, Dnr. 2019/01170, 29 april 2019.