Har studien etiskt tillstånd?

Stu­di­en har etiskt prö­vats av Etik­pröv­nings­myn­dig­he­ter, Dnr. 2019/01170, 29 april 2019.