Har studien etiskt tillstånd?

Studi­en har etiskt prövats av Etikpröv­nings­myn­dig­he­ter, Dnr. 2019/01170, 29 april 2019.