Hur finansieras appen?

Mom2B appen utvecklades genom stöd av SKRs förlossningssatsning samt ALF-medel från Region Uppsala, i samarbete med Uppsala Universitet. Inledande datainsamling och underhåll av appen finansieras av ALF-medel, Region Uppsala.  Vidare finansiering söks hos olika anslagsgivare i Sverige.