Hur säkras deltagarnas -kvinnor och barns- persondata enligt GDPR?

Studien följer GDPR bestämmelser. Processer för hantering av persondata är uppbyggda tillsammans med Uppsala universitets IT avdelningen och är förankrade med juridiska avdelningen och säkerhetsavdelningen vid Uppsala universitet.