Jag kan inte logga in på Facebook, hur ska jag göra?

Tyvärr har vi just nu pro­blem med Face­book, men vi job­bar på att lösa pro­ble­met och för­hopp­nings­vis ska det snart gå att log­ga in igen.