Vem har skapat och underhåller appen?

Mom2B är skapad av ett företag som är upphandlat av Uppsala Universitet i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Appen är förankrad med Uppsala Universitets IT avdelning, juridiska avdelning och säkerhetsavdelning.

Nu när appen är igång sköts driften fortfarande av det upphandlade företaget och av IT-personal vid universitetet, men vi i forskargruppen agerar som first-line support.