Varför kan jag bara välja att logga in med Facebook och inte Instagram, Snapchat och andra sociala medier?

Pre­cis i sam­band med lan­se­ring­en av Mom2B upp­da­te­ra­de fle­ra soci­a­la medi­er sin poli­cy för att anslu­ta appar. Än så länge är det bara Face­book som har god­känt men på grund av Face­books upp­da­te­ring har vi fort­fa­ran­de pro­blem med anslut­ning­en. Vi job­bar på att för­sö­ka lösa det­ta och hop­pas kun­na anslu­ta fler soci­a­la medi­er till Mom2B.