Varför kan jag bara välja att logga in med Facebook och inte Instagram, Snapchat och andra sociala medier?

Precis i samband med lanse­ring­en av Mom2B uppda­te­ra­de flera socia­la medier sin policy för att anslu­ta appar. Än så länge är det bara Facebook som har godkänt men på grund av Facebooks uppda­te­ring har vi fortfa­ran­de problem med anslut­ning­en. Vi jobbar på att försö­ka lösa detta och hoppas kunna anslu­ta fler socia­la medier till Mom2B.