Varför behöver appen min platsinformation?

Mom2B appen är baserad på en platt­form från Harvard School of Public Health. Denna platt­form kräver att plats­in­for­ma­tion måste vara aktiv i bakgrun­den för att appen ska kunna ta emot enkäter, skicka notifi­e­ring­ar och samla data om mobil och inter­ne­tan­vänd­ning. Trots detta sparas ingen plats­da­ta automa­tiskt bara för att du har plats­in­for­ma­tio­nen påsla­gen om du inte uttryck­li­gen valt att ge ditt medgi­van­de till detta i medgi­van­de­de­len av studi­en. Även om du medgi­vit att plats­in­for­ma­tion får sparas kommer din exakta position inte sparas utan endast relativ rörel­se utifrån okänd punkt. Under Min sida/Appinställningar/Samtycke kan du ändra ditt medgi­van­de när du vill.