Mamma till Mamma


Mamma till mamma

MAMMA TILL MAMMA är en ide­ell bru­kar­or­ga­ni­sa­tion vars över­gri­pan­de mål är att främ­ja till­frisk­nan­de bland för­äld­rar som drab­bats av psy­kisk ohäl­sa under gra­vi­di­te­ten eller strax efter att ha fått barn.  Bl.a. erbju­der de stöd, främst i form av mejl-kor­re­spon­dens, till mam­mor som mår psy­kiskt dåligt.

Läs mer här >>