Mamma till Mamma

Mamma till mamma

MAMMA TILL MAMMA är en ideell brukar­or­ga­ni­sa­tion vars övergri­pan­de mål är att främja tillfrisk­nan­de bland föräld­rar som drabbats av psykisk ohälsa under gravi­di­te­ten eller strax efter att ha fått barn. Bl.a. erbju­der de stöd, främst i form av mejl-korre­spon­dens, till mammor som mår psykiskt dåligt.

Läs mer här>>