Hur gör jag om jag byter telefon?

När du byter telefon och registre­rar dig med samma uppgif­ter som du använ­de i din förra telefon ska appen fråga dig om det gäller samma gravi­di­tet. Svarar du ja på den frågan, kommer dina fortsat­ta registre­ring­ar att kopplas samman med dina tidiga­re uppgif­ter i vår databas. Tyvärr är det telefo­nen som känner igen vilka enkäter du redan svarat på. Detta gör att du kan komma att få enkäter i listan som du redan besva­rat. Du kan då använ­da dig av pappers­kor­gen, som du hittar högst upp till vänster, för att radera enkäter du vet med dig att du besvarat.