WORLD MATERNAL MENTAL HEALTH DAY - 1:e maj 2024

Den årliga inter­na­tio­nel­la temada­gen World Mater­nal Mental Health Day, som 2024 inträf­fa­de den 1:e maj, har som syfte att öka medve­ten­he­ten om psykisk ohälsa hos mödrar så att fler kvinnor kan få behand­ling och färre behöver drabbas. Frivil­lig­or­ga­ni­sa­tio­nen som ligger bakom WMMHD ser gärna att så många som möjligt hjälper till att sprida budska­pet, och på deras hemsi­da kan man läsa mer om olika sätt att bidra till kampanjen.

Läs mer här>>