Podcast om Mom2B på Resear​ch​Pod​.org

2021-06-02

Lyssna på podden för att få reda på mer om BASIC-studi­en som fokuse­ra­de på biolo­gis­ka, psyko­lo­gis­ka och socia­la riskfak­to­rer för perina­tal depres­sion och som ligger till grund för Mom2B-studi­en. I podcas­ten får du höra om många av de intres­san­ta forsk­nings­frå­gor som BASIC-kohor­ten har hjälpt till att under­sö­ka, samt lära dig lite mer om Mom2B-studi­en och vad 3000+ delta­ga­re har gjort det möjligt för oss att forska fram när det gäller mammors menta­la hälsa!
Du kan lyssna på podcas­ten här, på Resear​ch​Pod​.org eller på någon annan podcast­strea­ming­tjänst, såsom Spoti­fy, Apple iTunes, Google Podcasts m.fl.