Tips om Podcast på Resear​ch​Pod​.org

Podcast om Mom2B på Resear​ch​Pod​.org
Lyssna på podden för att få reda på mer om BASIC-studi­en som fokuse­ra­de på biolo­gis­ka, psyko­lo­gis­ka och socia­la riskfak­to­rer för perina­tal depres­sion och som ligger till grund för Mom2B-studi­en. I podcas­ten får du även lära dig lite mer om Mom2B-studi­en och vad 3000+ delta­ga­re har gjort det möjligt för oss att forska fram när det gäller mammors menta­la hälsa!