Den första internationella Riseup-PPD-konferensen

2022-10-04

Profes­sorn Alkis­tis Skalki­dou och forsk­nings­as­si­sten­ten Konstan­ti­na Pagoni deltog i den första inter­na­tio­nel­la Riseup-PPD-konfe­ren­sen om förloss­nings­de­pres­sion (27-29 septem­ber 2022). Där prata­de de om Mom2b-appen, gravi­da kvinnors psykis­ka hälsa under pande­min och utbyt­te idéer och praxis med andra forska­re och klini­ker från hela världen. https://​www​.riseupp​pd18138​.com/​i​n​t​e​r​n​a​t​i​o​n​a​l​-​c​o​n​f​e​r​e​n​c​e​-​2​0​2​2​.​h​tml