Mom2B-appen presenterades under SFOG-veckan 2022

2022-10-04

Konstan­ti­na Pagoni, forsk­nings­as­si­stent i Mom2b-gruppen, presen­te­ra­de Mom2b-appen under årets SFOG-vecka (29 augusti -1 septem­ber 2022) som arran­ge­ras av Svensk förening för Obstetrik och Gyneko­lo­gi (SFOG). https://​www​.sfogvec​kan​.se/

SFOG-veckan 2022