Jag har fått missfall. Finns det information att få?

Missfall är när en gravi­di­tet avbryts av sig själv. Missfall är vanligt och brukar ske tidigt i gravi­di­te­ten. Det betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp och minskar inte möjlig­he­ten att bli gravid igen. Trots detta upple­ver många stor psykisk lidan­de efter missfall. Det är viktigt att, när du känner dig redo, prata om dina känslor med någon inom vården.

Du kan läsa mer om missfall, symtom, risker, behand­ling och när du ska söka vård i följan­de länkar:

Missfall (1177​.se)

[Eng] Miscar­ri­a­ge - Symptoms and causes (mayocli​nic​.org)

[Eng] What is a Miscar­ri­a­ge? | Causes of Miscar­ri­a­ge (planned​pa​rent​hood​.org)

[Eng] Miscar­ri­a­ge Symptoms, Causes, Diagno­sis, and Treat­ment (webmd​.com)

[Eng] Miscar­ri­a­ge | Pregnan­cy Birth and Baby (pregnan​cy​birt​h​ba​by​.org​.au)

[Eng] How common is misscar­ri­a­ge? (tommys​.org)