Zulip

Zulip

Zulip är en modern teamchat­tapp med öppen källkod som är utfor­mad för att hålla både live- och asynkro­na konver­sa­tio­ner organiserade.