Olle Engkvists stiftelse

Olle Engkvists Stiftel­se stödjer alla typer av veten­skap­lig forsk­ning med tyngd­punkt inom medicin, natur­ve­ten­skap, teknik och humanio­ra. Stiftel­sen ger även anslag till organi­sa­tio­ner som gör insat­ser rikta­de till barn, äldre och funktionsnedsatta.